Κυκλοφοριακών Συστημάτων – EKO Circolub

Περιγραγή Προϊόντος:

EKO CIRCOLUB 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460: Αμιγή ορυκτέλαια με φυσική αντοχή στην οξείδωση και υψηλό δείκτη ιξώδους. Κατάλληλα για βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι συνθήκες λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα βαριές (κυκλοφοριακά συστήματα, γραναζοκιβώτια και υδραυλικά συστήματα όπου συστήνεται χρήση απλού λιπαντικού χωρίς πρόσθετα).

Προδιαγραφές:

  • DIN 51517 part 2 (CL)
Category: