Γράσα Οχημάτων και Λοιπών Εφαρμογών

EKOGREASE COMP EP 2 & EKOGREASE COMP EP 2/3: Γράσα βάσης συμπλόκου λιθίου, για τη λίπανση οχημάτων  και για βιομηχανικές εφαρμογές. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση και  μηχανική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.

EKO THERMOGREASE: Γράσο ανόργανης  βάσης μπεντονίτη, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για εφαρμογές στα οχήματα και στη βιομηχανία. Θερμοκρασίες εφαρμογής έως 150°C και για μικρά χρονικά διαστήματα μέχρι και 220°C.

EKOGREASE GP 2: Γράσο πολλαπλών χρήσεων μικτής βάσης λιθίου/ασβεστίου, με εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση,  ειδικά σχεδιασμένο για περιβάλλον με υγρασία, λάσπη και σκόνη και όταν οι συνθήκες λειτουργίας είναι βαριές. Κατάλληλο για εφαρμογές σε οχήματα και στη βιομηχανία.

EKOGREASE Li-EP 2 & EKOGREASE Li-EP 3: Γράσα βάσης λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP). Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για γενική λίπανση στα οχήματα και στη βιομηχανία.

EKOGREASE MOLY 2: Γράσο πολλαπλών χρήσεων βάσης λιθίου, ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδένιο και γραφίτη. Κατάλληλο για εφαρμογές στη λίπανση οχημάτων, χωματουργικού εξοπλισμού και στη βιομηχανία.

EKOGREASE LC 2: Γράσο βάσης ασβεστίου, για πλήθος εφαρμογών γενικής λίπανσης.

EKOGREASE FM 2: Ειδικό γράσο βάσης συμπλόκου αλουμινίου, για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων.

EKOGREASE CHASSIS: Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου, για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων. Κατάλληλο και για κεντρικά συστήματα λίπανσης στη βιομηχανία.

EKOGREASE COTTON: Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου, ειδικά σχεδιασμένο για  τη λίπανση του συστήματος αδραχτιών όλων των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών. Κατάλληλο και για εφαρμογές όπου συστήνεται χρήση γράσου πολλαπλών χρήσεων, NLGI 00.

Category: