Κυκλοφοριακών Συστημάτων

EKO HYDROLUB 100, 150, 220, 320, 460: Λιπαντικά κυκλοφοριακών και υδραυλικών συστημάτων, με πρόσθετα κατά της οξείδωσης και κατά της σκουριάς. Κατάλληλα και για συμπιεστές, βιομηχανικά γραναζοκιβώτια και για άλλες εφαρμογές στη βιομηχανία, σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή.  Προδιαγραφές: DIN 51524 part 1 (HL)

EKO CIRCOLUB 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460: Αμιγή ορυκτέλαια με φυσική αντοχή στην οξείδωση και υψηλό δείκτη ιξώδους. Κατάλληλα για βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι συνθήκες λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα βαριές (κυκλοφοριακά συστήματα, γραναζοκιβώτια και υδραυλικά συστήματα όπου συστήνεται χρήση απλού λιπαντικού χωρίς πρόσθετα). Προδιαγραφές: DIN 51517 part 2 (CL)

Category: